El proyecto “Verdes Crecientes”

Más abajo en castellano

Inici del blog:  juny del 2011. Actualització d’esta pàgina febrer de 2017

Quan en 2007 es va publicar -i vaig llegir- el llibre en castellà No pienses en un elefante, (hi ha versió en català) de George Lakoff, vaig començar a encaixar diferents percepcions de per què el moviment verd espanyol -fins al dia de hui- havia sigut tan dèbil. Una de les principals idees que s’exposa en el llibre, és que els demòcrates d’EE.UU, comunicaven a la contra, explicaven el que volien evitar, com un dels factors dels seus roïns resultats electorals, en lloc de saber el que volien, que pretenien aconseguir.

Vaig començar a entendre que els verds féiem prou el mateix: som antinuclears, lluitem contra el canvi climàtic, etc. Estem sobretot a la contra.

Moure’s només en termes del que un vol evitar té diverses repercussions negatives -que és una de les coses que explica el llibre de Lakoff-. La més òbvia és que un sap del que allunyar-se, però NO té una direcció clara cap a on dirigir-se, la qual cosa dificulta avançar.

Per que hi ha una idea desencertada que podria formular com “si sabem el que NO volem, necessàriament sabem el que volem”. Podem estar en contra de l’agricultura química, però això no ens fa saber com fer agricultura biològica, ni com promoure-la eficaçment, ni quins són els seus beneficis per a les persones, ni per al planeta.

Afortunadament la tendència a la contra està començant a canviar i cada vegada més hi ha moviments a favor. Exemples que aprecie especialment són les ciutats en transició o el moviment Slow Food.

Recomane llegir el llibre de Lakoff (vegeu apartat Per a Llegir), per que posa diversos exemples de comunicacions a la contra de la política dels demòcrates nord-americans. A més en este blog podràs llegir alguns exemples específics de l’ecologia política i il·lustracions de com posar-los en positiu en temes verds.

A partir d’aquell moment vaig començar a identificar que hi ha molts altres fenòmens psicològics, idees desencertades, etc. que limiten severament el nostre moviment verd.

I l’altra part important, que havien ferramentes potenciadores, idees útils, que aplicant-les podien donar vida intensa al moviment verd. Per que centrar l’atenció només en els problemes, no necessàriament porta a solucionar res. O inclús més, els poden empitjorar.

El propòsit d’este blog és anar mostrant eixes idees, formes de pensar, etc. que limiten al moviment verd. I per un altre anar proposant altres plantejaments útils i fructífers per a convertir-nos en verds creixents, per al moviment verd valencià, i estatal per extensió, vaja creixent, cada vegada més, sòlidament, amb fermesa per a poder viure plenament la nostra vida, en el nostre meravellós planeta.

 

Sobre el conductor d’este projecte: Carles Porcel

foto carles 14 kb retalladaVaig començar en el moviment ecologista cap a finals dels 70. Quan Els Verds del País Valencià va aconseguir en 2003 el seu primer diputat autonòmic, em vaig començar a acostar a ells, per que coneixia el diputat electe, ja que este havia estat participant en Acció Ecologista Agró, el grup ecologista on jo col·laborava a València. L’acostament no era neutre. D’una banda, si m’anava a afiliar a un partit, eixe havia de ser un partit verd. D’altra banda, tenia curiositat per saber, com  funcionaven els partits verds per a tindre tan roïns resultats.

El meu ofici de formador i consultor en models DBM (sóc director de http://www.Capacitador.es –abans PeNeLers) m’ajuda a comprendre què ocorre: actituds limitants, mecanismes psicològics nocius, hàbits grupals desapoderants, etc. Tot això involuntari, però real. El meu propòsit és que cada vegada hagen persones que s’involucren en estos plantejaments fructífers, per a enfortir el moviment verd.

En la Universitat Verda de 2010 vaig impartir un taller per a millorar l’aplom parlant en públic. En la de 2012 un titolat Comunicació verda efectiva. En la meua consulta privada, ajude a candidats i càrrecs electes verds/progessistes a millorar en diversos aspectes. Este és un aspecte fonamental per a identificar actituds inconscients, idees limitants, etc. que tenen en el fons persones amb (o sense) pes del moviment verd i que vaig comprovant que estes postures estan molt més esteses del que pareixia. Complementari a això, comprove que amb el canvi eficaç d’actituds eixes persones milloren el seu exercici polític i de relació, fent més rellevant la seua actuació.

Després en les sessions professionales de capacitació desenvolupativa a clients com Joan Ribó (Compromís), alcalde de València des de 2015, Florent Marcellesi, eurodiputat per EQUO o Carolina López (EQUO) Consellera de districte a Barcelona per Barcelona en Comú, i molts altres menys coneguts, em demostren que els nostres polítics si es preparen bé, la millora dels resultats efectius, probablement, serà palesa. Més informació dels meus serveis professionals http://www.capacitador.es/ca/canvi-personal/

Sóc llicenciat en Filosofia, doctorat en Psicologia (suficiència investigadora) i Màster en intervenció psicològica amb DBM. Sóc cofundador de l’Associació Espanyola de PNL i estic autoritzat per John McWhirter (el creador del DBM®) a impartir formació usant models DBM®.

Vaig ser membre del secretariat dels Verds Esquerra Ecologista del País Valencià, partit fundador de Compromís i partit firmant del 4J d’Equo. Vaig estar participant en la Coordinadora Verda, abans de la seua fusió amb Equo, com a assessor de comunicació. És per això que, en esta web hi ha comunicats de la Coordinadora Verda que en el seu moment vaig comentar.

A finals de l’any 2014 vaig ser triat membre de l’executiva de VerdsEquo, partit fruit de la confluència d’Els Verds Esquerra Ecologista i EQUO País Valencià. En juny de 2015, després de que Compromís formara part del Pacte del Botànic per formar Govern en la Generalitat, va ser encomanat a VerdsEquo els nomenaments de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Tot i que bona part dels nomenaments eren persones competents, els nomenaments no es van produir democràticament. Vaig protestar, juntament a altres companyes de l’enxufisme i de les persones no adequades al perfil requerit. Els nomenaments a dit van continuar per part d’una part de l’executiva de VerdsEquo i les nostres denuncies també. Fins que al juliol de 2015 vam ser expulsat per mitjans il·legals. Vam anar a judici i la jutgessa va sentenciar que l’expulsió era il·legal https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/05/06/criticos-verds-equo-piden-autocritica/1713866.html

A partir d’eixe moment el meu contacte amb la política és ajudant professionalment a millorar a persones que estan en política.


 

Inicio del blog junio de 2011. Actualización de esta pàgina febrero de 2017

Cuando en 2007 se publicó -y leí-el libro en castellano No pienses en un elefante, de George Lakoff, empecé a encajar diferentes percepciones acerca por qué el movimiento verde español -hasta el día de hoy- había sido tan débil. Una de las principales ideas que se expone en el libro, es que los demócratas de EE.UU. comunicaban a la contra, explicaban lo que querían evitar, como uno de los factores de sus malos resultados electorales, en lugar de saber qué querían, que pretendían conseguir..

Empecé a entender que los verdes hacíamos bastante lo mismo: somos antinucleares, luchamos contra el cambio climático, etc. Estamos sobre todo a la contra.

Moverse solamente en términos de lo que uno quiere evitar tiene varias repercusiones negativas -que es una de las cosas que explica el libro de Lakoff-. La más obvia es que uno sabe de lo que alejarse, pero NO tiene una dirección clara hacia dónde dirigirse, lo cual dificulta avanzar.

Por que hay una idea desatinada que podría formular como “si sabemos lo que NO queremos, necesariamente sabemos lo que queremos”. Podemos estar en contra de la agricultura química, pero eso no nos hacer saber cómo hacer agricultura biológica, ni cómo promoverla eficazmente, ni cuáles son sus beneficios para las personas, ni para el planeta.

Afortunadamente la tendencia a la contra está empezando a cambiar y cada vez más hay movimientos a favor. Un ejemplo que aprecio especialmente son las ciudades en transición o el movimiento Slow Food.

Recomiendo leer el libro de Lakoff (ver apartado Para Leer), por que pone varios ejemplos de comunicaciones a la contra de la política de los demócratas estadounidenses. Además en este blog podrás leer algunos ejemplos específicos de la ecología política e ilustraciones de cómo ponerlos en positivo en temas verdes.

A partir de aquel momento empecé a identificar que hay otros muchos fenómenos psicológicos, ideas desatinadas, etc. que limitan severamente nuestro movimiento verde.

Y la otra parte importante, que habían herramientas potenciadoras, ideas útiles, que aplicándolas podían dar vida intensa al movimiento verde. Por que centrar la atención solamente en los problemas, no necesariamente lleva a solucionar nada. O incluso más, los pueden empeorar.

El propósito de este blog es ir mostrando esas ideas, formas de pensar, etc. que limitan al movimiento verde. Y por otro ir proponiendo otros planteamientos útiles y fructíferos para convertirnos en verdes crecientes, para el movimiento verde español vaya creciendo, cada vez más, sólidamente, con firmeza para poder vivir plenamente nuestra vida, en nuestro maravilloso planeta.

 

Acerca del conductor de este proyecto: Carles Porcel

Empecé en el movimiento ecologista hacia finales de los 80. Cuando Els Verds del País Valencià consiguió en 2003 su primer diputado autonómico, me empecé a acercar a ellos, por que conocía al diputado electo, ya que este había estado participando en Acció Ecologista Agró, el grupo ecologista donde yo colaboraba en Valencia. El acercamiento no era neutro. Por un lado, si me iba a afiliar a un partido, ese tenía que ser un partido verde. Por otro lado, tenía curiosidad por saber, cómo  funcionaban los partidos verdes para tener tan malos resultados.

Mi oficio de formador y consultor en DBM (soy director de www.Capacitador.es) me ayuda a comprender qué ocurre: actitudes limitantes, mecanismos psicológicos nocivos, hábitos grupales desempoderantes, etc. Todo ello involuntario, pero real. Mi propósito es que cada vez hayan personas que se involucren en estos planteamientos fructíferos, para fortalecer el movimiento verde.

En la Universidad Verde de 2010 impartí un taller para mejorar el aplomo hablando en público. En la de 2012 impartí uno titulado Comunicación verde efectiva que lo puedes consultar aquí. EN mi consulta privada, ayudo a candidatos y cargos electos verdes/progresistas a mejorar en diversos aspectos. Este es un aspecto fundamental para identificar actitudes inconscientes, ideas limitantes, etc. que tienen en el fondo personas con (o sin) peso del movimiento verde y que voy comprobando que estas posturas están mucho más extendidas de lo que parecía. Complementario a ello, compruebo que con el cambio eficaz de actitudes esas personas mejoran su desempeño político y de relación, haciendo más relevantes su actuación.

Después en las sesiones professionales de capacitación desarrolativa a clientes como Joan Ribó (Compromís), alcalde de Valencia desde 2015, Florent Marcellesi, eurodiputado por EQUO/Primavera europea o Carolina López (EQUO) Consejera de distrito en Sants-Montjuïc, por Barcelona en comú, me demuestran que nuestros políticos si se preparan bien, la mejora de los resultados efectivos, probablemente, será patente. Más información de estos servicios en http://www.capacitador.es/atencion-individualizada/

Soy licenciado en Filosofía, doctorado en Psicología (suficiencia investigadora) y Master en intervención psicológica con DBM. Soy cofundador de la Asociación Española de PNL y estoy autorizado por John McWhirter (el creador del DBM®) a impartir formación usando modelos DBM®.

Fuí miembro del secretariado de Els Verds Esquerra Ecologista del País Valencià, partido fundador y miembro de Compromís y partido firmante del 4J de Equo. Estuve participando puntualmente en la Coordinadora Verde, antes de su fusión con Equo, como asesor de comunicación. Es por ello que, en esta web hay comunicados de la Coordinadora Verde que en su momento comenté.

En el año 2014 fui elegido miembro de la ejecutiva de VerdsEquo, partido fruto de la confluencia de Els Verds Esquerra Ecologista EQUO País Valencià. En junio de 2015, después de que Compromís formara parte del Pacto del Botànic para formar gobierno en la Generalitat, fue encomendado a VerdsEquo los nombramientos de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. A pesar de que buena parte de los nombramientos eran personas competentes, los nombramientos no se produjeron democráticamente. Protesté, juntamente a otras compañeras, del enchufismo y de las personas no adecuadas al perfil requerido. Los nombramientos a dedo continuaron por parte de una parte de la ejecutiva de VerdsEquo y las nuestras denuncias también. Hasta que en julio de 2015 fuimos expulsadas por medios ilegales. Fuimos a juicio y la jueza sentenció que la expulsión era ilegal https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/05/06/criticos-verds-equo-piden-autocritica/1713866.html

A partir de eso momento, mi contacto con política es ayudar profesionalmente a personas que están en política.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.